For å sikre at alle forhandlere som er tilknyttet og leverer gass fra RPT GASS, har tilstrekkelig kompetanse i forhold til håndtering av propan har RPT GASS utviklet et E-lærings kurs. I norge er det et lovpålagt krav om dokumentert kompetanse i forskrift av 8. juni 2009: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes av håndteringen (Forskriften er utstedt av www.dsb.no). Det er derfor et krav om tilstrekkelig propankompetanse for alle som håndterer propan ute hos våre forhandlere.

For å kunne svare på spørsmålene må du ha lest gjennom dokkumentasjon som er utlevert av RPT Gass, og satt deg inn i lover og regler for propan.

Før du starter må du ha ordnet deg passord, du må ha installert et program som kan åpne PDF dokumenter på din datamaskin, og du må være tilknyttet en fargeskriver. Gi beskjed til RPT GASS om du ikke har Fargeskriver. Om du består, vil kurset sende deg videre for utskrift om bestått, om deltager ikke består, blir du sendt tilbake og må ta kurset på nytt for å kunne få bevis for bestått.

Dersom du ikke har motatt brukernavn og passord, ta kontakt med Ståle Corneliussen på staale@rptgass.no

START KURSET