Industri

Vår kjernekompetanse skaper verdier
RPT Energi & Varme AS har kjernekompetanse på gass og gassutstyr til oppvarming i bolig og industri og tilbyr de beste løsningene for våre kunder. Referanselisten av fornøyde industrikunder begynner å bli betydelig. Gassfyrte strålepaneler betraktes som den raskeste og mest kostnadseffektive oppvarmingsmetoden som finnes på markedet. (Kilde: Energilex 2002)

Stabilt – og kostnadseffektivt
RPT Gass har med sine løsninger for oppvarming av industribygg fått et rykte som vi er stolte av.
Løsningene vi leverer kommer fra store og velkjente produsenter. Produktene er meget stabile, har lave driftskostnader, og sist men ikke minst gir de en betydelig økonomisk besparelse i utgifter for oppvarming.

Betydelige besparelser
En utbygger som leter etter produkter for oppvarming av sitt bygg tenker økonomi. Gang på gang får vi tilbakemelding fra fornøyde kunder, som opplever store besparelser og kutt i fyringsutgifter.

Ta kontakt med Morten Viste for utfyllende informasjon.


Nedlastbare skjemaer:

Brosjyre for industrigass fra RPT