Ekte serviceglede

RPT GASS har som et intern krav til QA system, innført et skjema til behandling av feilmeldinger.
Skjemaet inngår i vårt HMSK system for diverse krav til dokumentasjon.
For at det skal være mulig for oss og behandle feilmeldingen må skjemaet returneres ferdig utfylt.

Retur kan skje ved at:
– Vedlegget lagres på din PC og fylles ut elektronisk – før det returneres til oss ferdig utfylt til mail adresse: propan@rptgass.no
– Vedlegget skrives ut og returneres ferdig utfylt til oss via faks nr: 51 78 88 91
– Veldegget skrives ut og fylles ut for hånd før det skannes og returneres pr mail til adressen: propan@rptgass.no

Hovedhensikten er at vi mottar et ferdig utfylt skjema med nødvendige opplysninger.


Aktuelle skjema for kunder:

Feilmeldingskjema (.doc)