Personvernerklæring for RPT GASS AS sine digitale kanaler

Vi ønsker å beskytte dine personopplysninger som gjelder for vår nettside og sidens tilknytning til andre digitale kanaler. Denne personvernerklæringen styrer rutiner og oppbevaring av data, inkludert dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte deg av våre digitale kanaler, samtykker du til disse vilkårene.


Hvilke personopplysninger?

Vi kan behandle personopplysninger, som navn, bosted og kontaktinformasjon. Kunde og bestillingsopplysninger, eksempelvis ordre og betalingsopplysninger og systemopplysninger ved bruk av våre digitale kanaler, som dato, tid, operativsystem, nettleser, IP-adresser, osv.


Hvordan samles opplysningene?

Dette avhenger av hvilke digitale kanaler du bruker, samt hvilke opplysninger du gir eller registrerer tilknyttet våre tjenester. Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men mange av våre tjenester krever opplysninger slik at vi eksempelvis kan fakturere eller sende informasjon som du ber om.


Hva er cookies?

Vi bruker det som kalles informasjonskapsler. Dette hjelper oss til å forstå bedre hvordan våre digitale kanaler blir brukt og hvordan vi skal videreutvikle oss for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Informasjonskapslene brukes også eksempelvis til målrettet annonsering og måling av trafikkdata. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler på nettsiden.


Hva er sporingspiksler?

Vi benytter sporingspiksler som gjør samme funksjon som informasjonskapsler. Sporingspiksler er grafikk som brukes til å spore atferd. I motsetning til informasjonskapsler som lagres på brukerens maskin, er ikke sporingspikslene synlige på samme måte.


Rutiner for vern av opplysninger

Dette er høyt prioritert og omfatter tekniske og administrative rutiner for lagring av personinformasjon slik at dette ikke kommer på avveie. Tredjepartsselskaper kan ikke bruke opplysninger hentet via våre digitale kanaler til annet formål enn det som er avtalt med oss.

Vi forbeholder oss retten til å utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller fra offentlige myndigheter og overføring av tjenester til et annet selskap, virksomhetsoverdragelse og så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.


Dine rettigheter

Opplysninger om deg blir behandlet av RPT GASS AS til det formål som her er beskrevet. Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg, kreve at personopplysninger rettes eller fjernes. Ved eventuelle utvidelser av ditt samtykke, vil RPT GASS AS kunne forespør deg så sant det skjer endringer.


Våre rettigheter

Du kan benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt formål. Ved ønske om utvidet bruk, må dette gis tillatelse fra RPT GASS AS. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler og er heller ikke ansvarlig for eksternt innhold eller nettsted. Dette omfatter også at en ikke kan gi garanti for at filer via slike kanaler alltid er fri for virus eller inneholder annet skadelig innhold.

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen bruk av våre digitale kanaler og at du plikter til å erstatte kostnadene til RPT GASS AS ved eventuelt misbruk av data/informasjon som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

RPT Gass AS

Kontakt